Всемирный банк назвал главные риски для роста экономики России

Всемирный банк назвал главные риски для роста экономики России

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10399-vsemirnyj-bank-nazval-glavnye-riski-dlya-rosta-ekonomiki-rossii.html