Война в Йемене подняла цены на нефть

Война в Йемене подняла цены на нефть

Война в Йемене подняла цены на нефть

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10069-vojna-v-jemene-podnyala-tseny-na-neft.html