Власти Севастополя намерены национализировать завод Порошенко

Власти Севастополя намерены национализировать завод Порошенко

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8637-vlasti-sevastopolya-namereny-natsionalizirovat-zavod-poroshenko.html