В ОПЕК назвали несправедливым возвращение цен на нефть к $100/барр.

В ОПЕК назвали несправедливым возвращение цен на нефть к $100/барр.

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9833-v-opek-nazvali-nespravedlivym-vozvrashchenie-tsen-na-neft-k-100-barr.html