Улюкаев видит перспективы дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ

Улюкаев видит перспективы дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9357-ulyukaev-vidit-perspektivy-dalnejshego-snizheniya-stavki-tsb-rf.html