СМИ: Латвия потеряет грузы нефтепродуктов из-за санкций против РФ

СМИ: Латвия потеряет грузы нефтепродуктов из-за санкций против РФ

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9832-smi-latviya-poteryaet-gruzy-nefteproduktov-iz-za-sanktsij-protiv-rf.html