Шувалов назвал «несправедливыми» особые условия для валютных ипотечников

Шувалов назвал «несправедливыми» особые условия для валютных ипотечников

Шувалов назвал «несправедливыми» особые условия для валютных ипотечников

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9943-shuvalov-nazval-nespravedlivymi-osobye-usloviya-dlya-valyutnykh-ipotechnikov.html