Платежи россиян за ЖКХ с 1 июля вырастут на 8,3%

Платежи россиян за ЖКХ с 1 июля вырастут на 8,3%

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9986-platezhi-rossiyan-za-zhkkh-s-1-iyulya-vyrastut-na-8-3.html