На зарплатах аппарата правительства сэкономят 322 млн рублей

На зарплатах аппарата правительства сэкономят 322 млн рублей

На зарплатах аппарата правительства сэкономят 322 млн рублей

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10897-na-zarplatakh-apparata-pravitelstva-sekonomyat-322-mln-rublej.html