Минздрав попросили обезличить сигаретные пачки

Минздрав попросили обезличить сигаретные пачки

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9979-minzdrav-poprosili-obezlichit-sigaretnye-pachki.html