Инфляция в России с начала года подскочила до 6,5%

Инфляция в России с начала года подскочила до 6,5%

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9268-inflyatsiya-v-rossii-s-nachala-goda-podskochila-do-6-5.html