Дефицит бюджета в 3 трлн руб. закроют из Резфонда

Дефицит бюджета в 3 трлн руб. закроют из Резфонда

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8553-defitsit-byudzheta-v-3-trln-rub-zakroyut-iz-rezfonda.html