ЦБ понизил ключевую ставку до 14%

ЦБ понизил ключевую ставку до 14%

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9309-tsb-ponizil-klyuchevuyu-stavku-do-14.html