ЦБ отложит конфискацию жилья у должников по валютной ипотеке

ЦБ отложит конфискацию жилья у должников по валютной ипотеке

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/9485-tsb-otlozhit-konfiskatsiyu-zhilya-u-dolzhnikov-po-valyutnoj-ipoteke.html