«Аэрофлот» в 2014 г. получил убыток в 17 млрд руб.

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8718-aeroflot-v-2014-g-poluchil-ubytok-v-17-mlrd-rub.html