Греция не намерена обращаться за новой помощью или кредитом

Греция не намерена обращаться за новой помощью или кредитом

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10240-gretsiya-ne-namerena-obrashchatsya-za-novoj-pomoshchyu-ili-kreditom.html